Healthyspace har focus på följande punkter;


# Kunskap och förmåga att hantera koldioxid vid odling och förädling av livsmedel. 

# Skapa cirkulära giftfria förpackningssystem. 

# Kraftig redusera mängden matavfall.  

# Minska avstånden mellan jord och bord. 

# Öka mängden frukt och grönt i kosten.