Välkomna till Healthyspace! 

I dag pratar vi mer än någonsin om hållbarhet. Vi behöver kunna behärska situtationen och anpassa livstilen och levnadsomständigheter att bli mera hållbara. När vi möter olika utmaningar i vardagen oavsett om de berör frågor i vår närmiljö eller om de berör störra frågor kopplade till klimatet behövs nya tankegångar. Omställningen till det hållbara livet har bara börjat, det är en spännande resa som ligger och väntar i framtiden. 


Healthyspace har samlat kunskap och nya erfarenheter där det är möjligt att skapa underlag till framtidens miljöprojekt. Omställningen till hållbart döljer en värld av nya möjligheter. Gröna beslut idag är en grönare värld imorgon. Det är alltid obehagligt med förändringar, men att fatta hålbara beslut, som skapa hållbarhet, hållbara produkter, tjänster och transportmedel är något som väcker både nytt hopp och nya förvätningar.