Kvalitet

                                                                                                              Kvalitet 


Healthyspace är ett system med förtlöpnade uppföljning av kvalité som primärt vänder sig till livsmedelsbranschen. Här finns ett underlag med kravprofil som underbygger säker hantering av livsmedel i flera olika nivåer av kontroll. Här följer kriterier: 1.Övergripande styrning (ÖS)

2.Kvalitetsstyrning (KVAST)

3.Kontroll av leverantör. (LEVREV)

4.Inköp.

5.Grundförutsättningar.

6.HACCP (Riskstyrning).

7.Sårbarhetsanalys.

8.Produktutveckling.

9.Kundorienterad verksamhetsutveckling.

10.Upprättande av dokumentsystem.

11.Policy, kvalitetsledning, rutiner och styrande dokument.

12.Miljöledning.

13.Klimat och koldioxidneutral.