Samhälle

Vårt samhällsengagemang

Dagens samhälle står inför utmaningar där engagerade företag med ambitioner att göra skillnad har en viktig roll att spela. Healthyspace är ett projekt i tiden med ambition att möta dessa utmaningar med både fördjupad kunskap, affinitet och energi. Projektet Healthyspace har mottot; Välbefinnande delaktighet. Med detta motto som utgångspunkt vilar ett samhällsengagemang där olika frågor söker aktuella svar kopplat till dagens utmaningar. 


Tanken är att skapa ett hälsoutrymme i livet oavsett om utmningen är mental hälsa eller kroppslig hälsa. Det är vår övertygelse att delaktighet är en nyckel till ett liv med välbefinnande. Att känna delaktighet är en känsla som ofta har förmågan att lyfta livet i önskad riktning. Att hitta mening och kunna hjälpa andra människor med olika behov är vår drivkraft, att se och lära av det som inklulderar och skapar välbefinnande är vårt samhällsengagemang, så väl i det sociala rummet, i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen.