Hem                                                           Välkommen till Healthyspace! 


Healthyspace är en vision om ett gott liv. Visionen har två konkreta målsättningar, delvis handlar det om de små stegens enorma möjligheter att påverka hälsa och välbefinnande samt indivindens förmåga att vara aktiv med att forma livet. 

Valet av mat har inverkan på hälsa/välbefinnande, miljö/klimat och ekonomi som dagligen gör avtryck i våra liv, på Jorden, styr stress, skapar levnadsmönster osv..

Healthyspace är nya tankar, nya vinklar som gär gällande att alla kan påverka livet genom aktiva val av mat i vardagen. 

Healthyspace handlar om att välja, göra aktiva väl som i förlängningen leder fran till önskade resultat. Att välja mat är ofta aktiva val som handlar om pris, smak och näring.