GREEN-IN-BETWEEN

         Välkommen till första dagen i ditt gröna liv!

Alla går runt med funderingar att börja leva mera grönt, men allt för många högflygande ideal får denna utmaning att upplevas svår och ouppnåelig. Healthyspace är projektet som verkligen tror på den gröna framtiden och ser vilka möjligheter som följer den i spåren. Av den orsaken skapades Green-in-Between, tanken är att möjliggöra en grönare vardag helt utan höga ideal och andra försvårande omständigheter. Det största hindret idag kan upplevas vara tillgång av frukt och grönt i hemmet. Med tanke på att ett intag av 500 gram frukt och grönt per dag och person är att rekomendera så krävs att ett hem med 2 vuxna och 2 barn behöver ca 10 kg frukt och grönt, för att enklare kunna nå upp till denna målsättning skapades GIB.