Green-In-Between

Berättelsen om GIB växer fram i en tid som efterfrågar hållbar livsstil. GIB bygger på skillnaden mellan en ökad efterfrågan av hållbara produkter och tillgången av det samma. 

Det finns idag efterfrågan av gröna produkter och tjänster, tyvärr är utbudet bergänsat. GIB som projket har idag flera olika avdelningar som jobbar med olika inritktningar. 

I ett första skede handlar det om att skapa nya distributionkjedor på det lokala nivåer som underbygger en grönare livsstil där GIB är först ut. Det handlar om förpackning, lagring och

ökad tillgänglighet.