Vision

                                                                             Vår vision

 

Moderna metoder att kommuncera är idag sociala medier, det blir därför extra intressant att lyfta Healthyspace som exempel ur ett visionärt perspektiv. Under de senaste 30 åren har livsmedelslandskapet präglats av snabbmatskulturens perspektiv. Gott - Snabbt - Mysigt är ledord som bär många av gårdagens projekt som i flera fall förädlats att bli gångbara produkter som mottas med glädje av nöjda konsumenter. 


När nu nya tider stundar så uppstår möjligheten att med facit i hand forma framtiden. Vi ser idag snabbmatskulturens energiöverskott i nästan alla förskningsutfall i form av underlag till nästan alla kända folksjukdomar så som diabetes, högt blodtryck, stroke, cancer, utbrädhet etc. Om alla idag levande började konsumera en allsidig kost med kostcirklens alla delar dagligen kan många av dessa utmaningar reduceras avsevärt. 


Därför är det vår ambition att aktivt verka för hållbara livsmedel ur alla perspektiv, så väl som miljö och klimat som en frisk kropp i en sund själ så är det vår vision att aktivt verka för skapandet av hälsoutrymmet i livet. 


Vi kommer därför att verka utifrån att skapa plattformar i det moderna medialandskapet där socialamedier kommer att vara en del i detta prodjekt med målsättning att sprida vårt budskap om en hälsosam livsstil som passar alla oavsett ambition, förmåga och kunskap. Healthyspace skall finnas där du finns, vara till hjälp, finnas när det tar emot och då vara insperationen till dig att till nästa steg i din hälsoresa.