Sten-Roger Södervall har mångårig erfarenhet som livsmedelskonsult. Har varit aktiv från olika positioner i näringslivet med varierande former av konsultuppdrag där det handlar om att framställa livsmedel som har olika typer av smak och näringssammansättningar. 

Sten-Roger Södervall har även personligen genomfört en hälsoresa både vad gäller träning och kost.  

                                                                                                        Vår vision


  • Genom senaste kunskap utvekla livsmedel som blir del i en hälsosammare livsstil.  
  • Projektera, installera, implementera system så att hälsosammare livsstilar blir mer tillgängliga.
  • Behärska och utveckla tekniska system som underlättar en hälsosammare vardag. 
  • Att aktivt verka för att unisont skapa mervärden i form av ökat välbefinnade, förbättrad hälsa genom att uppdatera närinssammansättning i befintliga livsmedel.  

 

  

                                                                                                     Koncept - 3R


Hållbarhet är ett begrepp med oändliga möjligheter. Healthyspace koncept är att skapa ny energi i vardagen som öppnar nya möjligheter inför framtiden. Ny energi växer när ny kunskap blir allmänt känd.  Samhället som vi känner idag bygger på kunskap som växt fram under den tid då samhällen industrialisterades. Det som var självklarheter då är utmaningar idag. Healthyspace bygger på framtidstro, är ämnad att katalysera det gröna samhällets framväxt. Återhämta - Recover

Återvinna - Recycle

Återta - Recapture