Vision

Sten-Roger Södervall har mångårig erfarenhet som livsmedelskonsult. Har varit aktiv från olika positioner i näringslivet med varierande former av konsultuppdrag där det handlar om att framställa livsmedel som har olika typer av smak och näringssammansättningar. 

Sten-Roger Södervall har även personligen genomfört en hälsoresa både vad gäller träning och kost.  

                                                                                                    Vår vision


  • Genom senaste kunskap utvekla livsmedel som blir del i en hälsosammare livsstil.  
  • Projektera, installera, implementera system så att hälsosammare livsstilar blir mer tillgängliga.
  • Behärska och utveckla tekniska system som underlättar en hälsosammare vardag. 
  • Att aktivt verka för att unisont skapa mervärden i form av ökat välbefinnade, förbättrad hälsa genom att uppdatera närinssammansättning i befintliga livsmedel.