Feel-Good-Food
Ingen kan göra allt men alla kan göra något är Healthyspace grundläggande idé. Alla kan skapa sitt unika utrymme för hälsa och välbefinnande, det handlar om att hitta de små vägar som leder livet i önskad ritkning. Mat som ingår i detta projekt uppnår minst ett av nedan nämnda påstående:


                                                                          

  • Produkten innehåller högst 5g sockerarter per 100g för livsmedel i fast form eller 2,5 g sockerarter per 100 ml för livsmedel i flytande form.
  • Produkten innehåller minst 6 g kostfiber per 100 g eller minst 3 g kostfiber per 100 kcal.
  • Minst 20 % av produktens energivärde kommer från proteiner.
  • Minskat energivärde med minst 30 % i förhållande till ett likvärdigt livsmedel med samma smak, utseende och konsistens.
  • Produkten innehåller högst 3 g fett per 100 g för livsmedel i fast form eller 1,5 g fett per 100 ml för livsmedel i flytande form.
  • Maximalt 20g kolhydratinnehåll per 100g livsmedel.